Zvýhodněná cena
ALOIS LAGEDER ALTO ADIGE ITÁLIE

Pinot Grigio PORER, Alois Lageder

2017

Product Description

Spontálně kvašené biodynamické víno s certifikaci Demeter.

 

Viticultural Practices: this wine is made from certified

organic grapes from vineyards that are farmed according to

biodynamic methods of viticulture (Demeter certification).

Grape variety: Pinot Grigio

Description: brilliant straw-yellow colour with a green shimmer.

Very aromatic, opulent, uplifted varietal aroma paired

with pronounced mineral notes and elegant oak spice.

Clean, grapey, full-bodied flavour, quite soft and creamy,

refined and with a fresh finish. Remarkably long and aromatic

on the palate. Under proper storage conditions, this wine

may be cellared for 4 to 6 years.

Suggested food: starters, pâtés and terrines, cold meat, all

kinds of fish and seafood, white meat and poultry.

Origin: selected parcels owned by the Alois Lageder Winery,

located on the scree of Magrè at an altitude of 230 to

240 metres a.s.l. (750 – 790 feet). Soils are stony, sandy with

a very high content of limestone. Warm mesoclimate, large

temperature variations between day and night .

Age of the vines: 11 – 28 years

 

Yield: 51 hl / ha

Vinification: partly skin contact, soft crushing and pressing

of the grapes, spontaneous fermentation and maturation

(approximately five months) partly in wooden casks and

partly in stainless steel tanks.

 

 

 

 

DEMETER je ochranná známka, které můžete věřit

Mezinárodní ochranná známka DEMETER vznikla v roce 1928, ale její počátky sahají do roku 1924, kdy rakouský respektovaný vědec a filosof Rudolf Steiner poprvé veřejně představil téma biodynamického zemědělství. Známka DEMETER slouží k jednoznačné identifikaci produktů vyrobených dle standardů biodynamického zemědělství a s vědomím jejich trvale udržitelného životního cyklu. Výrobce smí své produkty označit známkou DEMETER pouze tehdy, pokud projdou náročným a komplexním schvalovacím procesem, který prověří dodržení mezinárodně stanovených výrobních a zpracovatelských postupů včetně národní legislativy daného státu. Tito výrobci jsou pak smluvně vázáni k dodržování nastavených pravidel. Kompromisy nejsou akceptovány na žádné úrovni.

Mezinárodní standardy známky DEMETER byly schváleny na zasedání členů v roce 1999 a jsou neustále prověřovány. Tyto zásady se vztahují jak na primární rostlinnou a živočišnou produkci včetně chovu včel, tak na následné zpracování, skladování, balení a označování výrobků (potravin, kosmetiky i oděvů).

Mezinárodní ochranná známka DEMETER vznikla v roce 1928.

Koupí výrobku rostlinného původu pod ochrannou známkou DEMETER si můžete být jisti, že při pěstování:

nebyla použita žádná syntetická hnojiva (povolen je hnůj a trus zvířat chovaných dle standardů biodynamického zemědělství či klasického ekologického zemědělství, tzv. zelené hnojení a speciální preparáty biodynamického zemědělství), nebyly použity žádné uměle vyrobené ochranné postřiky či jiné syntetické ochranné produkty (povoleny jsou pouze speciální preparáty biodynamického zemědělství), nebyly použity geneticky modifikované organismy/materiály, rostliny nerostou v monokulturách, ale v mixu tak, aby se vzájemně podporovaly a chránily proti „škůdcům“, je zemědělská půda po většinu roku kryta nějakou rostlinou (není obnažena a vystavena tak extrémním povětrnostním vlivům), je vždy ponecháno minimálně 10 % zemědělské půdy „ladem“ k podpoře rozvoje přirozené biodiverzity daného místa.

Do výrobku nebyly přidány v žádné podobě minerální oleje ani látky na bázi ropy, benzen, hexan, fenoly, propylenglykol, butylenglykol, EDTA, DTPA, APEO, LAS,-MES, halogenovaná rozpouštědla, části nebo tkáně mrtvých zvířat, či jakékoliv karcinogenní, mutagenní, teratogenní nebo senzitivující látky a veškeré látky zakázané k použití v potravinářském průmyslu národní legislativou a legislativou EU, do výrobku nebyly přidány žádné syntetické zvýrazňovače chuti, barvy či vůně, při zpracování výrobku nebylo využito ionizující či mikrovlnné záření, vykuřování pesticidy (tzv. fumigace) ani žádné nanotechnologie, při zpracování surovin byly v maximální míře použity nízkoenergetické technologie, v organizacích podílejících se na výrobě, nebyly žádným způsobem využity dřeviny vypěstované na jiném kontinentě (zejm. dřevo tropických dřevin), byl brán v potaz maximálně efektivní a udržitelný způsob balení výrobku (jakékoliv materiály obsahující chlór jsou pro balení výrobku zakázány, použití hliníku je minimalizováno a ten, který je použit, je recyklovaný).

 

Co je biodynamické zemědělství

Po mnohých žádostech zde vytvářím další popis biodynamického zemědělství.

Jednoduše se dá popsat jako bezchemické – ekologické zemědělství, které uznává i jiné nežli materialistické hodnoty se kterými dále pracuje. Ekologické zemědělství je zemědělství bez chemie, které se snaží o trvale udržitelnou formu chovu a pěstování. S tím souvisí spousta tradičních úkonů, které český zahrádkář již dávno zná a používá, jako je například snaha o vytvoření zdravé zeminy pro kvalitní zeleninu, rotace plodin, hnojení kompostovanou chlévskou mrvou, nepoužívání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů, vyhýbání se hybridním a geneticky modifikovaným osivům a podobně.

 

Biodynamické přípravky

Homeopatické biodynamické přípravky ale posunují biodynamické zemědělství o krok dále od zemědělství ekologického. Zatímco ekologické zemědělství se snaží o velmi pozitivní přístup k životnímu prostředí, v podstatě se pouze distancuje od látek, které přírodě škodí. Biodynamický přístup zde ale přináší látky, které jsou aplikovány jako homeopatické léčivo s primárním cílem uzdravit krajinu zdevastovanou lidským působením.

Vesmírné vlivy

Vlivy Měsíce na Zemi jsou známy a využívány již od pradávna – vlivy úplňku na příliv a odliv, předpovědi počasí, chování zvěře a podobně. Působení Měsíce lze pozorovat i při chovu zvířat, nebo pěstování rostlin. Vliv Měsíce je pak ještě dále ovlivněn pozicí ve zvěrokruhu v daném okamžiku. Kosmické rytmy Měsíce okolo Země, Země okolo Slunce přes hvězdný zvěrokruh a pohyb všech ostatních planet ovlivňují nejen nás, ale i vše ostatní zde na Zemi a spolupráce s těmito pravidelnými střídajícími se rytmy může mít příznivý efekt na pěstovanou zeleninu. Tyto vlivy jsou využívány také při přípravě biodynamických přípravků.

 

Uvědomění

Jednou z nejdůležitějších složek biodynamického přístupu k chovu a pěstování je neustálá aktivní pozornost a péče farmáře, zahradníka či chovatele. K čemu bude záhon pečlivě pohnojený dobře dekompostovaným hnojem, který byl ošetřen biodynamickými přípravky, pokud se člověk rozhodne, například po bouřce, projít těžkou botou po rozmoklé hlíně a způsobí tak kompresí tohoto bahna, vytlačením vzduchu a zničením větracích chodbiček drobných organizmů nenapravitelné škody v půdní struktuře.

Statek nebo farma jako soběstačný organismus

Jednou z nejkritičtějších zemědělství oblastí je bezpochyby materiální závislost na množství a kvalitě produkce a to v kterémkoliv odvětví. Jak nás ale příroda postupně ukazuje, bezhlavá produkce závislá na chemicky vyprodukovaných hnojivech a pesticidech je v budoucnu jen těžko dlouhodobě udržitelná. Aspekt soběstačnosti je závislý na dodržení přirozených organických cyklů a vhodném složení všech částí, které pak tvoří místo pro zemědělskou produkci. Tento soběstačný přístup je uplatněn na takovém statku nebo farmě, kde polní produkce je podpořena pouze chovnými zvířaty, která jsou krmena pouze tím, co se v daném místě produkuje a nachází. Toto uskupení pak vytváří organismus, kde se farmář namísto tlačením na produkci zabývá opatrným balancováním jednotlivých prvků tohoto organismu, který – je-li správně sestaven – je schopen takové produkce, která je dlouhodobě udržitelná a pro farmáře ekonomicky postačující.

Sociální cítění

Produkce, která se snaží o dlouhodobou šetrnost a udržitelnost musí mít také své zákazníky, kteří mají zájem vědět odkud a z jakého druhu produkce výrobky pocházejí. Vzájemný vztah mezi výrobcem a spotřebitelem, pochopení jednotlivých potřeb a jejich naplňování je prospěšné oběma stranám. Komunitou podporované zemědělství dává zákazníkům sdruženým v „klubu spotřebitelů“ možnost mít kvalitní čerstvou zeleninu s tím, že farmář má zaručen odbyt a zaplacení své produkce.

615,00 Kč 539,00 Kč 445,45 Kč bez DPH

Cena za 0,75l